Greenfone Partner Orange

Koszyk

Łącznie urządzeń:
0
Szacowana kwota:
0.00 zł
Sprzedaję

Podane kwoty są wyłącznie orientacyjne i nie są wiążącą ofertą w rozumieniu prawa.

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Administrator danych

Administratorem danych jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Goplańska 2B, wpisana do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000251199, (dalej: "Greenfone"), REGON 140455120, NIP 521-337-84-00.

Cel przetwarzania

Greenfone przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży urządzeń elektronicznych (np. telefon komórkowy, tablet itd). Co oznacza, że dane osobowe są potrzebne do:

 • - zgłoszenia urządzeń do sprzedaży
 • - dostarczenia urządzeń (lub odesłania ich do Ciebie)
 • - dokonania rozliczeń

Rodzaj danych

Greenfone przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1) zgłoszenia urządzeń do sprzedaży

 • - imię i nazwisko
 • - dane adresowe
 • - adres email
 • - numer telefonu

2) dokonania rozliczeń

 • - numer konta bankowego

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Do Ciebie należy decyzja jakie dane udostępniasz, pamiętaj jednak, że chcąc dokonać sprzedaży urządzenia, podanie podstawowych danych będzie wymagane do złożenia zlecenia sprzedaży urządzenia, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zlecenia.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili potwierdzenia dokonanego w Serwisie zlecenia sprzedaży.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwi dokonywanie sprzedaży urządzeń za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe - w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza kontaktowego lub przesyłając informację do pod adres iod@orangerecykling.pl.

b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych - zawsze masz prawo zmodyfikowania lub zmiany danych w złożonym zleceniu, wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

c) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:

 • - Usunięcia danych - jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).
 • - Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, ograniczenie może być czasowe lub określać zakres przetwarzania.
 • - Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, Twoje zlecenie sprzedaży zostanie usunięte.
 • - Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, Twoje zlecenie zostanie usunięte.
 • - Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać.

Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

W celu realizacji zlecenia sprzedaży urządzenia, będziemy Twoje dane będziemy przekazywać w celu realizacji transportu urządzenia (od Ciebie lub do Ciebie) oraz obsługi płatności

 • - DPD Poland Sp. z o.o.
 • - DHL Polska
 • - Poczta Polska SA
 • - Innym podmiotom, które mogą w przyszłości świadczyć dla nas takie usługi

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia sprzedaży urządzenia. Możesz sam zażądać usunięcia zlecenia sprzedaży urządzenia, ale zostanie ono usunięte również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania lub też zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest z realizacją obowiązku prawnego.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 • - Wiadomości e-mail na adres: iod@orangerecykling.pl
 • - Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 • - listownie na adres: Greenfone Sp. z o.o. ul. Goplańska 2B, 02-954 Warszawa