Greenfone Partner Orange

Koszyk

Łącznie urządzeń:
0
Szacowana kwota:
0.00 zł
Sprzedaję

Podane kwoty są wyłącznie orientacyjne i nie są wiążącą ofertą w rozumieniu prawa.

Organizacje charytatywne


 • Fundacja Dorastaj z Nami

  Fundacja Dorastaj z Nami powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Początkowo Fundacja działała pod nazwą "10 kwietnia", ponieważ bezpośrednim impulsem do jej powołania była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Fundacja została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku.

  Największe działające w Polsce firmy powołując Fundację chciały docenić wagę pracy osób w służbie publicznej na rzecz naszego kraju. Ideą, która przyświecała Fundatorom była pomoc dla dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej.

  Fundacja obecnie działa pod nową nazwą - Fundacja Dorastaj z Nami. Jesteśmy wierni historii powstania Fundacji i idei, która była impulsem do jej założenia, wierzymy natomiast, że nowa nazwa pełniej oddaje misję i istotę działań pomocowych Fundacji, czyli wsparcie podopiecznych w całym okresie edukacji i dorastania.

 • Fundacja Dziecięca Fantazja

  Fundacja Dziecięca Fantazja dociera do dzieci, którym nie jest dane dożyć dorosłości i stara się spełnić życzenia i fantazje każdego nieuleczalnie chorego dziecka w wieku od 3 do 18 lat.

 • Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

  Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się osobami niepełnosprawnymi z całej Polski, walczy o ich godność i prawo do godnego życia, stara się przywracać radość i nadzieję na lepszy los. Obejmuje opieką tych, którzy są bezradni w dramatycznej walce o zdrowie i życie. W ciągu pięciu lat działalności Fundacja udzieliła indywidualnego wsparcia dwóm tysiącom dwustu piętnastu osobom, fundując stypendia, prowadząc subkonta, dofinansowując leczenie, turnusy rehabilitacyjne bądź zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, oraz przekazując pomoc rzeczową pozyskaną od darczyńców. Ponadto Fundacja organizuje Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, Ogólnopolski Festiwal „Zaczarowanej Piosenki” im. Marka Grechuty, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” oraz projekt „Każdy ma swoje Kilimandżaro”.Aktualnie największym realizowanym przez Fundację projektem, jest budowa „Doliny Słońca”, ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla 200 podopiecznych, w podkrakowskich Radwanowicach.

 • Fundacja "Pro terra"

  Fundacja "Pro terra" Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju powstała w 2009 r. z inicjatywy firmy REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o. o. Misją Fundacji jest edukacja na rzecz promowania i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, podwyższanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, upowszechnianie i kształtowanie postaw ekologicznych. Działalność Fundacji "Pro terra" skupia się głównie na realizacji projektów edukacyjnych zmierzających do poprawy świadomości społecznej.

 • Fundacja Nasza Ziemia

  Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia koordynuje w Polsce kampanię "Sprzątanie świata", będącą częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju, selektywnej zbiórki odpadów itp.

  W 2001 roku, za swoją działalność na polu publicznej edukacji ekologicznej, Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska Meysztowicz została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 polskie dzieci uhonorowały ją Orderem Uśmiechu. W 2005 otrzymała tytuł człowieka roku polskiej ekologii w konkursie organizowanym przez organizacje społeczne i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

  Profesjonalizm i działania Fundacji Nasza Ziemia zostały docenione i nagrodzone m.in.: w roku 1996 - wyróżnieniem "Złoty Liść" Ministerstwa Środowiska, w 1997 - Henry Ford European Conservation Award, w 2002 - wyróżnieniem "Pro Publico Bono" dla najlepszych inicjatyw obywatelskich oraz w roku 2006 główną nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie na najlepszą organizację promująca recykling w latach 2001-05.

 • Polska Akcja Humanitarna "Akcja Edukacja"

  Celem Akcji Edukacji jest pozyskanie środków na zapewnienie jak największej liczbie dzieci, młodzieży i dorosłym w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi dostępu do edukacji oraz budowanie w Polsce świadomości skali problemu na świecie. Chcemy przekonać Polaków, że warto włączyć się w wyrównywanie globalnych nierówności szans edukacyjnych.

  Cel chcemy zrealizować między innymi poprzez budowę nowych szkół i placówek edukacyjnych, remont istniejących szkół i placówek edukacyjnych, zakup pomocy naukowych i urządzeń dla szkół i placówek edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizację kursów i szkoleń dla nauczycieli lub uczniów oraz prowadzenie misji.Wesprzyj kampanię Akcja Edukacja Polskiej Akcji Humanitarnej by zapewnić dostęp do edukacji dzieciom – ofiarom konfliktów zbrojnych.

 • Fundacja Mam Marzenie

  Fundacja Mam Marzenie powstała, by spełniać marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność, opartą wyłącznie na pracy wolontariatu, pragniemy dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą oraz nadzieję na przyszłość. Każde z dziecięcych marzeń jest wyjątkowe, tak jak wyjątkowy jest los tych dzieci. Spełniając je staramy się, aby choć na kilka chwil zapomniały o swoim cierpieniu i uwierzyły, że ich los nie jest Nam obojętny.

 • Fundacja Ekologiczna ARKA

  Od grudnia istnieje możliwość przekazania pieniędzy za stary aparat telefoniczny na konto Fundacji Ekologicznej ARKA, której jednym z celów jest promowanie recyclingu jako formy zagospodarowania odpadów. Fundacja Ekologiczna ARKA od lat zajmuje się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, obejmującą problematykę zanieczyszczania środowiska poprzez jego zaśmiecanie czy spalanie śmieci w domowych piecach. Edukujemy głównie dzieci i młodzież, w sposób niestandardowy: przeprowadzamy warsztaty, prelekcji organizujemy festyny ekologiczne, happeningi i innego rodzaju atrakcje edukacyjne w formie zabawy, tj. gigantyczna, klimatyczna gra planszowa, czy ekologiczne puzzle. Współpracujemy z wieloma szkołami zainteresowanymi problematyką ekologiczną, które co roku podejmują działania w ramach naszych kampanii (Kochasz dzieci, nie pal śmieci, Kwiaty zamiast śmieci) i akcji (Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Czystego Powietrza, Choinki nadziei). Ponadto, przygotowujemy różnego rodzaju wydawnictwa ekologiczne, które wysyłamy do szkół i zainteresowanych osób i instytucji, a które często wykorzystywane są jako pomoc dydaktyczna.

 • Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "Krwinka"

  Celem Fundacji "Krwinka" jest wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i wspieranie ich rodzin, poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi oraz działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku.

 • Fundacja Dziecion z Upośledzeniem Umysłowym "Agnieszka"

  Misją Fundacji "Agnieszka" jest działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo.Swoje cele Fundacja "Agnieszka" realizuje poprzez prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-integracyjnego, w ramach którego działa, centrum rekreacji konnej i hipoterapii, warsztaty edukacji ekologicznej, organizowanie i finansowanie wszelkich przedsięwzięć mających na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym

 • Fundacja Dom Rain Mana

  Fundacja Dom Rain Mana zajmuje się osobami z autyzmem i ich rodzinami. Naszą misją jest utworzenie Centrum Pomocy dla osób z autyzmem na wiejskiej farmie. Ten Dom Rain Mana powstanie we wsi Kwieki w Borach Tucholskich.

  Autyzm, nazywany epidemią XXI wieku, jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym, częstszym niż zespół Downa i inne upośledzenia. Jest niepełnosprawnością, która trwa przez całe życie. W Polsce jak do tej pory nie ma systemu opieki nad dorosłymi, cierpiącymi na tę przypadłość. Są oni szczególnie narażeni na społeczne wykluczenie, nawet wśród osób ”specjalnej troski”.

  „Dom Rain Mana” da im szanse na prostą pracę i godne życie w spokojnym, czystym środowisku, wtedy, kiedy zostaną osieroceni lub gdy rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki . Każda wpłata przybliża nas do celu – za wszystkie DZIĘKUJEMY.

 • Stowarzyszenie Uratujmy Życie

  Stowarzyszenie Uratujmy Życie pomaga dzieciom chorym na Sanfilippo - bardzo rzadką chorobę genetyczną (Mukopolisacharydoza typ III). Dzieci wymagają intensywnej rehabilitacji, zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Głównym celem Stowarzyszenia jest zebranie funduszy na badania biochemiczne nad lekiem ratującym życie dzieci chorych na Sanfilippo. Badania naukowe wymagają dużego nakładu finansowego, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, odczynników do przeprowadzania doświadczeń, pracy i wiedzy wielu specjalistów.Co to jest Sanfilippo? Dzieci rodzą się bez objawów choroby, zdrowe, śliczne, mają zupełnie zdrowych rodziców, którzy snują marzenia o ich przyszłości. Niestety w wieku 2-5 lat życia dziecka ujawnia się ta nieuleczalna choroba. Szczęśliwe, radosne dzieciństwo znika i życie dzieci zamyka się w czterech ścianach pokoju, a rodziców czeka męcząca opieka nad unieruchomionym, cierpiącym dzieckiem. Początkowo są to zaburzenia zachowania, problemy z mową, ale w późniejszych etapach choroby dochodzi do bardziej poważniejszych zmian neurologicznych i śmierci przed ukończeniem pełnoletniości.

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Ferso"

  Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "FERSO" jest organizacją działającą w celu rozwijania i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego opartego na kulturze, zdrowym środowisku i tolerancji. Głównymi beneficjentami naszych działań są dzieci, młodzież, nauczyciele. Organizujemy zielone szkoły, obozy letnie dla dzieci z mniejszymi szansami ( w tym dla dzieci które nie mają szansy na wyjazd w zwykły sposób).

  Fundacja jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, działa non-profit i nie prowadzi działalności gospodarczej. Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:

  • działalności charytatywnej
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ochrony środowiska szczególnie w aspekcie ochrony środowiska życia ludzi
  • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • promocji idei wolontariatu w tym międzynarodowego European Voluntary Service EVS

  Program Mój Zielony Świat - to całoroczny program edukacji artystyczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku 5-10 lat.

  Jednym z naszych najdłużej prowadzonych programów jest działanie pod nazwą: "Mój Zielony Świat" - zajęcia te mają na celu pokazanie dzieciom piękna otaczającego ich świata, nauczenie szacunku dla żyjących wokół nich ludzi, zwierząt i roślin. Uczą, jak mądrze korzystać z zasobów ziemi tak, aby nie niszczyć jej bezmyślnie. Równocześnie przybliżają najmłodszym wiele nieznanych im zjawisk przyrodniczo-społecznych dziejących się wokół nich. Wiedzę tę zdobywają w żywy, interaktywny sposób, aktywnie uczestnicząc w warsztatach. W trakcie 2,5 godzinnych spotkań mają miejsce zajęcia m.in. teatralne, plastyczne, muzyczne, kulinarne.

  Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, ekologów, artystów, psychologów, edukatorów posiadających wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą przy wykorzystaniu metod pedagogiki tradycyjnej oraz alternatywnej (waldorfskiej, pedagogiki zabawy).

 • Maltańska Służba Medyczna

  Celami Stowarzyszenia są:

  • działalność charytatywno - opiekuńcza
  • promocja zdrowia
  • działalność edukacyjna w zakresie promocji zdrowia
  • kształtowanie osobowości swoich członków oraz młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej i miłości bliźniego
  • budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzką niedolę
  • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych
  • ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof komunikacyjnych
  • organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu organizacja Pożytku Publicznego od ponad 15 lat jest rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wdrożenie projektu spójnej i systemowej pomocy osobom z autyzmem. Zrealizowane projekty wdrożone do systemu pomocy; Pracownia Terapii Dzieci I Młodzieży Autystycznej, Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin I Specjalistów, Szkoła Publiczna Podstawowa Dla Dzieci Autystycznych, Autyzm Akademia dla NGO, Wsparcie Osób Z Autyzmem projekt EFS. Każdy człowiek niezależnie od posiadanych talentów, zdolności, ułomności czy wad powinien mieć swoje miejsce na ziemi. Takie też miejsce chcemy budować i urządzać dla osób z autyzmem. Projekty w trakcie realizacji, które potrzebują wsparcia finansowego to; Klub Aktywności "po drodze" dla młodzieży realizowany od 5 lat, "miejsce na ziemi" - ośrodek dla młodych osób z autyzmem - budowa. Ośrodek to ostatnie ogniwo systemu i najtrudniejsze do realizacji.

 • Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

  Celem Fundacji jest wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej dla sierot, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych.

 • Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt

  Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuję się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizujemy przez cały wachlarz działań - odreagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzeniu spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt.Zachęcamy do adopcji zwierząt ze schronisk, piętnujemy niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych, nagłaśniamy okrutne metody związane z wykorzystywaniem zwierząt przez ludzi takie jak chów przemysłowy, transport na rzeź czy polowania na foki.

 • Fundacja Marka Kamińskiego

  Fundacja Marka Kamińskiego od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Poprzez nasze działania kształtujemy lepszą przyszłość człowieka w harmonii z naturą, otoczeniem i światem. Prowadzimy projekty charytatywne, ekologiczne i edukacyjne. Realizujemy nasze cele statutowe poprzez różnego rodzaju działania. Organizujemy m.in. warsztaty, obozy i wyprawy dla dotkniętych przez los dzieci w celu dostarczenia im wsparcia psychologicznego i pokazanie szeregu możliwości, które przed nimi stoją. Zbieramy fundusze na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny i protezy, jak również udzielamy wsparcia organizacyjnego, technicznego i instruktażowego dla uczestników wypraw oraz organizujemy ogólnopolskie projekty edukacyjne i ekologiczne.

 • Stowarzyszenie "Pomost"

  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 30-tu lat) i ich rodzinom. Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie. Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

 • Fundacja im. Św. Gezelina

  Św. Gezelin to patron szczęśliwego dzieciństwa i tak jak On nasza Fundacja pragnie uszczęśliwiać potrzebujących i bezbronnych. Nasze cele statutowe to:

  • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
  • niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i upośledzonym umysłowo
  • podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
  • pomoc charytatywna
  • ochrona zdrowia
  • niesienie pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci
  • niesienie pomocy rodzicom i opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych
  • niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, chorym, samotnym, ubogim, niezaradnym życiowo, będących w potrzebie, oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • niesienie pomocy dzieciom z rodzin rozbitych i patologicznych
  • niesienie pomocy dzieciom w możliwości rozwijania się i kształcenia.
 • Fundacja Silentio

  Autyzm może dotknąć każdego. Nie ważny dla niego jest kolor skóry, narodowość ani sytuacja materialna...

  Misją Fundacji SILENTIO jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom zgodnie z zadaniami sfery działalności pożytku publicznego i określonymi statutem celami Fundacji. W ramach swojej działalności wspieramy starania aby dzieci z diagnozą autyzmu uzyskały jak najwyższy stopień samodzielnego funkcjonowania i miały szansę na szczęśliwe, samodzielne życie.

  Fundacja SILENTIO jest organizacją "non-profit".

  POMÓŻMY IM RAZEM!

 • Fundacja Spina

  Fundacja Spina z pełnym zaangażowaniem i troską obejmuje opieką dzieci z rozszczepem kręgosłupa i innymi wadami rozwojowymi.

  Każdy podopieczny ma ogromną szansę na pełną integrację w społeczeństwie, na czerpanie radości z codziennego życia i osiąganie niecodziennych sukcesów.Ich start w życiu jest nieporównywalnie trudniejszy niż zdrowych rówieśników. Życie dzieci z rozszczepem kręgosłupa nie zawsze jest łatwe, lecz nigdy nie jest pozbawione sensu, ani radości.

  Współpraca specjalistów wielu dziedzin oraz pełne zaangażowanie rodziców jest wielką szansą na zdrowe funkcjonowanie tych dzieci. W wielu przypadkach wysiłki te są uwieńczone zaskakującymi i wspaniałymi rezultatami. Fundacja Spina ma polsko-norweskie korzenie, dlatego chcielibyśmy możliwie jak najlepiej wykorzystać doświadczenia i osiągnięcia obu państw w tej dziedzinie.

 • Czy Mogę Pomóc

  Fundacja CMP - Czy mogę pomóc? powstała w odpowiedzi na pragnienie działania dobroczynnego fundatorów - udziałowców Centrum Medycznego Puławska (CMP). Kiedy zobaczyliśmy, że nasz głos może się liczyć i że dzięki naszej podstawowej działalności medycznej możemy dotrzeć z informacją o potrzebujących do setek i tysięcy osób - nie mogliśmy nie skorzystać z okazji. Chcielibyśmy swoim zasięgiem obejmować te miejsca i te lokalne społeczności, w których znajdują się nasze przychodnie, a więc na terenie Piaseczna, warszawskiej Ochoty, Białołęki , Śródmieścia i Ursynowa . Liczymy na wsparcie lokalnego biznesu - przedsiębiorców o otwartych sercach i portfelach, rozumiejących swoje działania przedsiębiorcze jako dawanie siebie.Nie chcemy ograniczać dobroczynności. Dobroczynność chcemy rozumieć jak najszerzej, chcemy pomagać tym, którzy pomocy potrzebują, chcemy dostrzegać ludzkie potrzeby w najróżniejszych ich wariantach - potrzeby finansowe, potrzeby rozwoju, potrzeby integracji. Czasem kupimy leki lub protezę, czasem zmodernizujemy mieszkanie, kiedy indziej wyremontujemy dom dziecka lub samotnej matki, a jeszcze kiedy indziej zbudujemy plac zabaw dla dzieci. Każdy problem jest różny i może być obserwowany w różnej perspektywie - w perspektywie pojedynczego człowieka, rodziny czy lokalnej społeczności.

 • Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

  Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (Warszawa) powstała w 1990 roku. Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Misją Fundacji jest przede wszystkim poprawa komfortu życia naszych pacjentów oraz uświadomienie ludziom istnienia hospicjów a tym samym zmiana postrzegania ich wyłącznie jako miejsc przerażających i smutnych. Nasza Fundacja nie jest miejscem dla ludzi odrzuconych: dzięki medycynie paliatywnej, pomocy psychologicznej i duchowej, pacjenci są nadal leczeni, żyjąc godnie bez bólu. Przykładamy przy tym wszelkich starań aby dni naszych pacjentów wypełniało ciepło i zrozumienie. Nasze działania koncentrują się wokółopieki nad pacjentami 24h/7. Opieka jest bezpłatna!

 • Fundacja Iskierka

  Fundacja ISKIERKA, jako Organizacja Pożytku Publicznego (KRS: 0000248546) od 2006 roku zajmuje się budowaniem systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin. Prezesem Zarządu Fundacji jest Jolanta Czernicka-Siwecka, której syn także zmagał się z białaczką. Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu.

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

  Celem Fundacji jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. By sprostać temu zadaniu skonstruowaliśmy system wspomagania serca, który ratuje życie pacjentom w polskich klinikach. System ten, czyli sztuczne serce, stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością serca pozwala na niemal całkowitą regenerację serca lub daje czas na znalezienie organu od dawcy i transplantację. Kolejnym naszym sukcesem jest prowadzenie banku tkanek w którym są opracowywane zastawki serca, rogówki oka i opatrunki ze skóry, które uratowały już zdrowie i życie kilku tysiącom pacjentów. W zabrzańskim ośrodku powstaje również robot kardiochirurgiczny oraz trwają innowacyjne prace w zakresie biotechnologii i bioinżynierii. W przeciągu minionych 20 lat zorganizowaliśmy także szereg szkoleń i stypendiów dla młodej kadry naukowej oraz zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu promocji zdrowia. Obecnie naszym priorytetem jest skonstruowanie systemu wspomagania serca dla dzieci i młodzieży. W tej grupie wiekowej znajdujemy wielu pacjentów cierpiących na schorzenia serca dla których ratunkiem będzie powyższy system. Liczymy, że dzięki Państwa wsparciu projekt ten będzie mógł wejść w eksperymentalną fazę kliniczną.

 • Fundacja Synapsis

  Nie ma lekarstwa na autyzm. Jest jednak Fundacja SYNAPSIS, która pomaga osobom z autyzmem odnaleźć się w świecie, który widzą, słyszą i czują inaczej niż my. Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych zmian, które podnoszą jakość ich życia. Fundacja obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, oraz ośrodek informacyjno-prawny. Jest organizacją pożytku publicznego.

 • Fundacja IRMA

  Fundacja na rzecz ratownictwa specjalistycznego z wykorzystaniem psów "IRMA" z siedzibą w Poznaniu prowadzi działania na rzecz ochrony zwierząt, środowiska, a także ludzi, poprzez szerzenie w społeczeństwie idei ratownictwa z wykorzystaniem psów. Naszym głównym celem jest wykorzystanie psów w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym poprzez organizację grupy przewodników z psami do wykonywania działań ratowniczo-poszukiwawczych, jej wyszkolenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich przewodników w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne. Pozyskujemy osoby fizyczne i prawne do współpracy w zakresie finansowania działań psów ratowniczych, aby móc efektywnie realizować nasze cele statutowe. Pies poszukiwawczy jest szkolony do odnajdywania zaginionych, żywych ludzi w terenie otwartym, bądź na terenie katastrofy. Pies musi umieć doprowadzić przewodnika do osoby poszukiwanej lub wskazywać ją przekonująco aż do przybycia ratownika. Dobrze wyszkolony pies, dzięki swojemu niezwykłemu węchowi, stanowi najbardziej niezawodne narzędzie poszukiwawcze, jakim dysponuje zespół ratowniczy. W terenie potrafi zastąpić pracę wielu ludzi, a na gruzach okazać się szybszym i skuteczniejszym od przyrządów lokalizacyjnych.

 • Fundacja Sanctus Nemus

  Fundacja Sanctus Nemus (łac. święty gaj) zajmuje się wspieraniem rozwoju świadomości ekologicznej w kontekście religii i duchowości oraz działalnością charytatywną, edukacyjną i kulturalną związaną z ochroną środowiska i prawami zwierząt. Fundacja rozpoczęła działalność w 2013 r., prowadząc edukację ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz włączając się w kampanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i promocję wegetarianizmu.

 • Fundacja Braci Golec

  Fundacja Braci Golec, to idea, miejsce, inicjatywa lokalna, prężnie działająca organizacja pozarządowa o charakterze non profit, która została założona w 2003 roku przez Łukasza Golca i Pawła Golca. Główną działalnością jest prowadzenie wspólnie z urzędami gmin Ognisk Twórczości Artystycznej. Są to miejsca, w których dzieci i młodzież z Żywiecczyzny uczą się grać na instrumentach ludowych regionu Karpat. Obecnie w ogniskach kształci się 150 uczennic i uczniów. Poprzez edukację artystyczną, regionalną uczymy dzieci wrażliwości, otwartości, ale także miłości do naszego regionu. Dajemy możliwość indywidualnego rozwoju, upowszechniamy i kultywujemy rodzimą kulturę.

 • Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio

  Puckie Hospicjum jest organizacją pożytku publicznego. Nasz Dom, czyli Hospicjum Stacjonarne to miejsce, w którym zapewniamy profesjonalną, ale nade wszystko dobrą, serdeczną opiekę osobom w terminalnym stadium choroby. Pragniemy aby nasi pacjenci czuli się u nas jak w domu. Dbają o to wspaniali lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci. Nasi pacjenci mogą liczyć także na pomoc ze strony psychologa i księdza , który powołał to miejsce do życia. O codzienną rozmowę i wsparcie dbają nasi wolontariusze. Prowadzimy również Hospicjum Domowe. Istotą domowej opieki paliatywnej jest połączenie siły rodziny i najbliższych, z wiedzą i profesjonalizmem interdyscyplinarnego zespołu Hospicjum oraz poświęceniem wolontariuszy. W Hospicjum udzielamy także kompleksowych porad w Poradni Medycyny Paliatywnej oraz wskazań w Poradni Onkologicznej dla osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz znajdujących się w grupie ryzyka. Otaczamy opieką osoby dorosłe będące w żałobie, a także dzieci, które straciły rodziców w naszym hospicjum pomagając ukoić im ból po stracie ukochanych.

 • Stowarzyszenie "ORaToR"

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR jest organizacją pożytku publicznego. Naszą pasją jest praca z Rodzicami i terapia ich dzieci. Wiemy, co zrobić, żeby 6-latek z głębokim uszkodzeniem słuchu lub dysfunkcją mowy mógł odejść z naszego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji w samodzielne, normalne życie. Robimy to skutecznie od ponad 20 lat: 94% naszych dzieci uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, systematyczne skracamy okres terapii dziecka - z 11 lat w 1992r. do 5,8 lat w 2013r., 96% naszych "absolwentów" pracuje na otwartym rynku pracy. Te sukcesy są możliwe dzięki trójstronnemu partnerstwu: terapeutów - rodziców - nauczycieli. Nasze działania wspiera wiele osób i firm, nasi Darczyńcy, którzy oddają nam swój czas, serce i pieniądze, za co im BARDZO dziękujemy.

 • Fundacja "Dogtor"

  Fundacja Dogtor to organizacja pożytku publicznego zajmująca się szeroko pojętą terapią przy udziale zwierząt. Podopiecznymi fundacji są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także dzieci i młodzież zagrożona patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji życiowej, pacjenci szpitali psychiatrycznych a także osoby po traumie potrzebujące wsparcia psychologicznego. Co różni fundację od innych podobnych instytucji? Zwierzęta! To właśnie one pełnią najważniejszą rolę z szeregu proponowanych przez fundację terapii. Specjalnie szkolone psy biorą udział niemal w każdych zajęciach terapeutycznych zamieniając je w niezwykła przygodę i zamieniając trudny proces rehabilitacji w radosną zabawę z psem!